ศูนย์การค้าบางซื่อ จังชั่น เปิดให้บริการศูนย์อาหารแล้วที่ชั้น6

จันทร์ – พฤหัสบดี เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 11.00 – 18.00 น.

ศุกร์ – อาทิตย์ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.30 – 18.30 น.