ไอซีซีและบริษัทในเครือ สินค้าแบรนด์เนมในราคาสมนาคุณ 30-70%
ณ ลานโปรโมชั่น ชั้นG โซน A ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 เวลา 11-00 – 20.00 น.