มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมจัด
” โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO LEAGUE THAILAND ”

ณ ศูนย์การค้า Bangsue Junction ชั้น 7
วันที่ 16 – 17 มีนาคม พ.ศ. 2562