ข่าวดีสำหรับคุณลูกค้า ศูนย์การค้า Bangsue Junction

ศูนย์การค้า Bangsue Junction จะมีการปรับลดอัตราค่าบริการจอดรถใหม่
โดยเริ่มบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน นี้เป็นต้นไป
โดยจะมีอัตราค่าบริการใหม่ดังนี้ค่ะ

***สำหรับบริการจอดรถรายเดือนทางศูนย์การค้ามีให้บริการจอดรถรายเดือนในจำนวนจำกัดค่ะ