สวนสนุกวิทยาศาสตร์ อพวช. เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน นี้ เป็นต้นไป วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. และวันเสาร์ –อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ ศูนย์การค้าบางซื่อ จังชั่น ชั้น 1