ภาพงานศิลปะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์การค้าบางซื่อ จังชั่น ลานโปรโมชั่น ชั้น G โซน B