มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST® LEGO® League Thailand 2018/19

ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ (RMUTT Innovation & Knowledge Center) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บริเวณชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น