ภาพบรรยากาศงานประชุมผู้ประกอบการศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00น. ที่ชั้น 6 ศูนย์การค้าบางซื่อ จังชั่น