ขอเชิญชวนลูกค้าทุกท่าน มาร่วมกันสรงน้ำพระ เทศกาลสงกรานต์
ณ บริเวณทางเข้า – ออก ศูนย์การค้าฯ ชั้นG โซน B ค่ะ