กิจกรรมวันเปิดศูนย์การค้าบางซื่อ จังชั่น วันที่ 27 กันยายน – 1 ตุลาคม บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้าบางซื่อ จังชั่น ตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น.

พบกับกิจกรรมมากมายตลาดนัดลูกทุ่งมหานคร การแสดงปอมปอมโชว์, โชว์แดนซ์LED จากนักศ฿กษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, มายากลจากไวท์ ฟลาวเวอร์ และ มินิคอนเสิร์ตศิลปินจากลูกทุ่งมหานคร และนักจัดรายการลูกทุ่งมหานคร LTMFM95